Bắc Ninh: Đẩy mạnh nhiều giải pháp xây dựng chính quyền điện tử hiện đại

Bắc Ninh: Đẩy mạnh nhiều giải pháp xây dựng chính quyền điện tử hiện đại
Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện công tác cải cách hành chính, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính TTHC, đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Hành chính công và bộ phận một cửa các cấp, hỗ trợ giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp DN trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM