Các ứng dụng của thành phố thông minh, vai trò của 5G và truyền thông D2D

Các ứng dụng của thành phố thông minh, vai trò của 5G và truyền thông D2D
Xu hướng di cư đến sinh sống tại các thành phố lớn khiến cho mật độ dân số ở đó tăng nhanh, dẫn đến các hệ quả tất yếu là ô nhiễm không khí, tắc nghẽn giao thông, các vấn đề liên quan đến sức khỏe, khó khăn trong việc xử lý chất thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên, Các thành phố trên thế giới quan tâm đến việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để giải quyết các vấn đề đô thị của họ.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM