Cơ hội và những thách thức khi triển khai dịch vụ Mobile money tại Việt Nam

Cơ hội và những thách thức khi triển khai dịch vụ Mobile money tại Việt Nam
Sau 20 năm kể từ khi Mobile Money được giới thiệu, tính đến hết năm 2020, toàn thế giới có 1,2 tỷ tài khoản Mobile Money thực hiện 41 tỷ giao dịch với tổng giá trị giao dịch đạt 767 tỷ USD.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM