Ứng dụng Blockchain để nâng cao uy tín và giá trị xuất khẩu cho hạt tiêu Việt Nam

Ứng dụng Blockchain để nâng cao uy tín và giá trị xuất khẩu cho hạt tiêu Việt Nam
Tiêu là một trong những sản phẩm nông sản đóng góp kim ngạch xuất khẩu quan trọng nhất của nền kinh tế Việt Nam. Việc ứng dụng công nghệ Blockchain phục vụ quản lý chuỗi sản xuất và tiêu thụ hạt tiêu sẽ giúp nâng cao giá trị của chuỗi sản phẩm tiêu Việt Nam.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM