Các biến thể virus và gót chân Achilles của các tổ chức, doanh nghiệp trong cuộc chiến an toàn thông tin

Các biến thể virus và gót chân Achilles của các tổ chức, doanh nghiệp trong cuộc chiến an toàn thông tin
Achilles bất khả chiến bại, mình đồng da sắt, bất tử trước mọi đao kiếm và đã chiến thắng trên mọi chiến trường, nhưng cuối cùng lại chết vì bị mũi tên bắn trúng gót chân. Một công ty về an ninh, bảo mật mạng chuyên nghiệp cũng đã bị hacker tấn công, gây lộ lọt dữ liệu trong những ngày tháng 8 vừa qua.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM