Vai trò, trách nhiệm của nhà báo và cơ quan báo chí đối với mạng xã hội

Vai trò, trách nhiệm của nhà báo và cơ quan báo chí đối với mạng xã hội
Với sự phát triển của Internet, loài người có thêm một không gian sống nữa đó là không gian mạng. Từ chỗ là một không gian ảo, với sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, không gian mạng đang dần trở thành một không gian thật khi người người, nhà nhà đều sống với mạng xã hội. Sử dụng mạng, vào mạng đang trở thành một nhu cầu thiết yếu như ăn, uống, hít thở. Hành vi rút dây mạng cũng bị đánh giá như là rút ống thở đối với con người thực.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM