Doanh nghiệp cần lưu ý gì để không chuyển đổi số thất bại sau đại dịch?

Doanh nghiệp cần lưu ý gì để không chuyển đổi số thất bại sau đại dịch?
Đại dịch đã thúc đẩy các doanh nghiệp DN chuyển đổi số CĐS, tăng tốc quá trình CĐS. Tuy nhiên, khi thế giới trở về bình thường mới, công cuộc CĐS sẽ diễn ra như thế nào và DN cần lưu ý gì
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM