Năm học đặc biệt và vai trò quan trọng của các nền tảng giáo dục trực tuyến "Make in Viet Nam"

Năm học đặc biệt và vai trò quan trọng của các nền tảng giáo dục trực tuyến "Make in Viet Nam"
Trong thị trường giáo dục trực tuyến trăm hoa đua nở, các nền tảng Make in Vietnam có nhiều thế mạnh như chủ động tùy biến theo yêu cầu người dùng trong nước, hệ thống máy chủ đặt ở trong nước, phù hợp với văn hóa Việt, có thể triển khai các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM