Cần nâng cao hiệu quả của chính phủ điện tử trong quản lý hành chính

Cần nâng cao hiệu quả của chính phủ điện tử trong quản lý hành chính
Chính phủ điện tử là một trong những chủ đề thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu cũng như các tổ chức, các quốc gia trên thế giới. Liên Hợp Quốc cũng thực hiện xuất bản báo cáo thường niên 1 về Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử E-Government Development Index - EGDI cho thấy tầm quan trọng của xây dựng và vận hành Chính phủ điện tử.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM