Xây dựng thành phố thông minh cần hiểu rõ về dự án và đánh giá được các rủi ro

Xây dựng thành phố thông minh cần hiểu rõ về dự án và đánh giá được các rủi ro
Thành phố thông minh TPTM đang là một xu hướng tất yếu của tiến trình phát triển, tiến bộ xã hội. Vậy đâu là cơ hội Nhân tố nào là cốt lõi... giúp đảm bảo, thúc đẩy nhanh, bền vững tiến trình này trong giai đoạn hiện nay.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM