Hồ dữ liệu - Tiềm năng cho các doanh nghiệp số

Hồ dữ liệu - Tiềm năng cho các doanh nghiệp số
Khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, các yếu tố về công nghệ sẽ thúc đẩy sự thay đổi trong kinh doanh. Theo Harvard Business Review, các quy trình ra quyết định đang trở nên chuẩn hóa hơn, và dữ liệu sẽ là nền tảng và điểm khởi đầu của các cuộc thảo luận về chuyển đổi số doanh nghiệp.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM