Vai trò của AI trong chuyển đổi số nền nông nghiệp Ấn Độ

Vai trò của AI trong chuyển đổi số nền nông nghiệp Ấn Độ
Bằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và các công nghệ nông nghiệp Agritech, các công ty khởi nghiệp startup Ấn Độ đang giúp nhiều nông dân nước này cải thiện sản xuất và sinh kế.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM