Ericsson hỗ trợ Malaysia chuyển đổi số thông qua triển khai 5G toàn quốc

Ericsson hỗ trợ Malaysia chuyển đổi số thông qua triển khai 5G toàn quốc
Malaysia đang thúc đẩy chuyển đổi số CĐS toàn quốc dựa trên quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Ericsson và Digital Nasional Berhad DNB.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM