Đưa công nghệ vào mô hình vận hành mới, Viettel Post đảm bảo thông suốt hàng hoá trong dịch COVID-19

Đưa công nghệ vào mô hình vận hành mới, Viettel Post đảm bảo thông suốt hàng hoá trong dịch COVID-19
Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đã tạo ra những vùng đỏ với nguy cơ lây nhiễm cao tại nhiều tỉnh, thành lớn nhỏ trên cả nước. Tuy nhiên, nhờ đưa công nghệ vào mô hình vận hành mới, Viettel Post đã đảm bảo thông suốt hàng hoá, vận chuyển nhu yếu phẩm tới tay người dân an toàn trong lúc dịch COVID-19 căng thẳng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM