Chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo: Một số giải pháp phát triển

Chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo: Một số giải pháp phát triển
Giáo dục đào tạo GDĐT là lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong Chương trình chuyển đổi số CĐS Quốc gia. Mục tiêu cuối cùng của CĐS phải gắn với việc mở rộng cơ hội học tập, nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập, chi phí thấp cho mọi người dân.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM