Quỹ "nội" vắng bóng trong các thương vụ đầu tư triệu USD vào startup phục vụ chuyển đổi số

Quỹ "nội" vắng bóng trong các thương vụ đầu tư triệu USD vào startup phục vụ chuyển đổi số
Mặc dù các startup công nghệ với các nền tảng chuyển đổi số CĐS ngày càng thu hút được nhiều nguồn đầu tư lớn từ các quỹ đầu tư nhưng các quỹ đầu tư nội mới chỉ tham gia các vòng gọi vốn đầu tiên, còn các vòng với số vốn hàng triệu, chục triệu USD thì hoàn toàn phụ thuộc vào các quỹ ngoại.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM