Thất thu nguồn thuế khổng lồ từ thương mại điện tử

Thất thu nguồn thuế khổng lồ từ thương mại điện tử
Khi các hoạt động buôn bán trên môi trường ảo mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, thu thuế trở thành vấn đề nan giải của nhiều quốc gia.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM