Gateway mới giúp đơn giản hóa việc thu thập và phân tích dữ liệu

Gateway mới giúp đơn giản hóa việc thu thập và phân tích dữ liệu
EcoStruxure Panel Server, thế hệ Gateway mới được thiết kế để vận hành như trung tâm của hệ thống EcoStruxure Power hoặc các nền tảng phân phối điện IoT.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM