Dịch vụ công trực tuyến: nhiều Bộ, ngành đẩy mạnh lên mức độ 4 trong năm nay

Dịch vụ công trực tuyến: nhiều Bộ, ngành đẩy mạnh lên mức độ 4 trong năm nay
Với mục tiêu đưa Dịch vụ công trực tuyến trở thành nhiệm vụ hàng đầu để phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nhiều Bộ ngành, địa phương trên cả nước đang nỗ lực đưa các Dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 ngay trong năm 2021.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM