Trường đầu tiên tại Việt Nam có Phó hiệu trưởng ảo

Trường đầu tiên tại Việt Nam có Phó hiệu trưởng ảo
Cô Phó hiệu trưởng ảo Iris sẽ đóng vai trò là người đồng hành, hỗ trợ học sinh và phụ huynh trong suốt quá trình học tập tại trường iSMART Online School.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM