Khai thác “mỏ vàng” thương mại điện tử xuyên biên giới với EU

Khai thác “mỏ vàng” thương mại điện tử xuyên biên giới với EU
Thương mại điện tử xuyên biên giới đang mở ra cơ hội xuất khẩu cho nông sản và các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam sang EU, khai thác Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- EU EVFTA.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM