Ứng dụng AI có đạo đức thu hẹp bất bình đẳng trong tuyển dụng

Ứng dụng AI có đạo đức thu hẹp bất bình đẳng trong tuyển dụng
Trí tuệ nhân tạo AI đang được ứng dụng rộng rãi trong thị trường việc làm và tuyển dụng, với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các hệ thống tuyển dụng theo thuật toán. Mặc dù AI có tiềm năng loại bỏ sự thiên vị trong quy trình tuyển dụng, nhưng nó cũng có thể nhân lên sự bất bình đẳng theo cấp số nhân nếu nó không được sử dụng một cách có đạo đức.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM