Truyền thông phòng chống dịch COVID-19 qua mạng xã hội Việt Nam

Truyền thông phòng chống dịch COVID-19 qua mạng xã hội Việt Nam
Nhiều thông tin về các chủ đề như triển khai chuyển đổi số tại các địa phương, ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch COVID-19 cũng như các hoạt động phòng, chống dịch tại trụ sở của Bộ TTTT đã được đăng tải tại tài khoản chính thức của Văn phòng Bộ trên các mạng xã hội Việt Nam.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM