12 Sở GTVT thí điểm đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4

12 Sở GTVT thí điểm đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4
Giờ đây, nhiệm vụ cung cấp, quản lý, vận hành hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến DVCTT mức độ 4 trên môi trường mạng đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, quan tâm thường xuyên, bắt buộc đối với các cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố, địa phương.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM