Sổ tay thành phố thông minh Việt Nam: Tài liệu phục vụ tăng trưởng cho các đô thị

Sổ tay thành phố thông minh Việt Nam: Tài liệu phục vụ tăng trưởng cho các đô thị
Ấn phẩm nhằm cung cấp thông tin thị trường, tăng các cơ hội hợp tác kinh doanh tại Việt Nam trong lĩnh vực đô thị thông minh, thành phố thông minh ĐTTM/TPTM và chia sẻ những thực tiễn, kinh nghiệm phát triển, vận hành hiệu quả ĐTTM/TPTM tại Vương quốc Anh.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM