CEO McAfee Enterprise châu Á khuyến nghị cách xây dựng môi trường CSSK an toàn hơn

CEO McAfee Enterprise châu Á khuyến nghị cách xây dựng môi trường CSSK an toàn hơn
Dữ liệu chăm sóc sức khỏe CSSK tiếp tục là mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng trên toàn thế giới. Ở khu vực Đông Nam Á, một số cơ sở y tế đã trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng trong thời gian gần đây.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM