Ninh Bình cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trước thời hạn

Ninh Bình cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trước thời hạn
Với sự quyết tâm, nỗ lực, Ninh Bình giờ đây đã thuộc nhóm các địa phương đi đầu hoàn thành chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến DVCTT mức độ 4 trước thời hạn.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM