Nhiệt điện Nghi Sơn đẩy mạnh chuyển đổi số

Nhiệt điện Nghi Sơn đẩy mạnh chuyển đổi số
Trên lộ trình thực hiện chuyển đổi sổ toàn diện, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ ở nhiều lĩnh vực, nhằm nâng cao năng lực quản lý, khai thác, vận hành hiệu quả Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM