Cuốn sách tập hợp những bài viết hay về nhà văn lớn của văn học hiện đại Việt Nam

Cuốn sách tập hợp những bài viết hay về nhà văn lớn của văn học hiện đại Việt Nam
Cuốn sách Nguyễn Xuân Khánh - một nụ cười mỉm, một nghiệp văn xuôi là một tuyển chọn dày dặn các bài viết hay về đời văn Nguyễn Xuân Khánh, một nhà văn lớn của văn học hiện đại Việt Nam vừa tạ thế giữa năm 2021.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM