Chuyên gia khuyến nghị kỹ năng số cần thiết để đáp ứng công việc thời chuyển đổi số

Chuyên gia khuyến nghị kỹ năng số cần thiết để đáp ứng công việc thời chuyển đổi số
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 CMCN 4.0 với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ cùng với rất nhiều sự biến động, đặc biệt đại dịch COVID-19 đã tái định hình lại nhiều ngành nghề với xu hướng số hóa ngày càng mạnh mẽ. Do đó, việc phát triển kỹ năng số để đáp ứng nhu cầu công việc trong tương lai sẽ là xu hướng tất yếu.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM