Ngân hàng Nhà nước lần thứ 6 liên tiếp dẫn đầu chỉ số CCHC trong số các Bộ, ngành

Ngân hàng Nhà nước lần thứ 6 liên tiếp dẫn đầu chỉ số CCHC trong số các Bộ, ngành
Giai đoạn 2021-2030, ngành Ngân hàng sẽ tập trung vào 3 trụ cột chính, gồm cải cách, hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa phương thức điều hành.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM