Übank ứng dụng quản lý đám mây Backbase-as-a-Service để tăng thị phần

Übank ứng dụng quản lý đám mây Backbase-as-a-Service để tăng thị phần
Übank - ngân hàng số Việt Nam vừa hợp tác với Backbase nhằm ứng dụng dịch vụ quản lý đám mây Backbase-as-a-Service BaaS trong nâng cấp nền tảng tương tác.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM