6 lỗ hổng nghiêm trọng vừa được chuyên gia người Việt phát hiện

6 lỗ hổng nghiêm trọng vừa được chuyên gia người Việt phát hiện
Chuyên gia Trần Văn Khang thuộc VinCSS vừa được công nhận phát hiện 6 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng Critical CVE trên các phần mềm của Adobe và Microsoft.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM