Vẫn còn ít doanh nghiệp Việt Nam hoạt động dựa trên dữ liệu

Vẫn còn ít doanh nghiệp Việt Nam hoạt động dựa trên dữ liệu
Dữ liệu của Dell Technologies tại 45 quốc gia cho thấy một nghịch lý về dữ liệu các doanh nghiệp DN cho biết cần thêm dữ liệu nhưng bản thân DN cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc trích xuất giá trị từ dữ liệu đang có.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM