Tiến sĩ tạo phần mềm AI chẩn đoán bệnh Alzheimer trong 10 phút

Tiến sĩ tạo phần mềm AI chẩn đoán bệnh Alzheimer trong 10 phút
Phần mềm do TS Hà Thị Thanh Hương và cộng sự phát triển có thể dự đoán chính xác bệnh Alzheimer 96 trong thời gian 10 phút.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM