ĐTTM là đô thị lắng nghe, phản hồi, đáp ứng những yêu cầu thiết yếu nhất của người dân

ĐTTM là đô thị lắng nghe, phản hồi, đáp ứng những yêu cầu thiết yếu nhất của người dân
Xây dựng, vận hành thành công đô thị thông minh/thành phố thông minh ĐTTM/TPTM chính là hướng đến mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, vì lợi ích nhân dân để phục vụ, ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc kinh doanh quốc gia, khối công nghệ toà nhà, Tập đoàn Bosch chia sẻ.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM