Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội BHXH Việt Nam đã chú trọng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin CNTT trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ. Nhờ đó, đến nay, BHXH Việt Nam đã hoàn thành cung cấp 100 dịch vụ công mức độ 4 cho tất cả các thủ tục hành chính TTHC của ngành
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM