Ngành Thuế đẩy mạnh cải cách hành chính thông qua việc ứng dụng CNTT

Ngành Thuế đẩy mạnh cải cách hành chính thông qua việc ứng dụng CNTT
Tính đến hết tháng 4/2021, ngành Thuế đã có 32 thủ tục hành chính TTHC đạt mức 3 và 150 TTHC đạt mức 4. Trong đó, tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đều có giải pháp xác thực điện tử bằng hình thức chữ ký số trên hồ sơ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế nhằm đảm bảo an toàn thông tin.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM