Gia hạn thời gian gửi hồ sơ tham gia Giải thưởng Make in Viet Nam năm 2021

Gia hạn thời gian gửi hồ sơ tham gia Giải thưởng Make in Viet Nam năm 2021
Ngày 20/9/2021, Bộ TTTT đã phê duyệt Thông báo số 183/TB-BTTTT về việc gia hạn thời gian gửi hồ sơ tham gia Giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam năm 2021.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM