D-IONE: Hệ thống số hóa tài liệu thông minh đáp ứng chuyển đổi số

D-IONE: Hệ thống số hóa tài liệu thông minh đáp ứng chuyển đổi số
D-IONE là giải pháp số hóa tài liệu thông minh Make in Viet Nam do Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển công nghệ FSI phát triển nhằm đáp ứng các yêu cầu về xử lý và quản lý dữ liệu chất lượng cao, giúp doanh nghiệp DN, tổ chức nâng cao hiệu quả công việc.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM