Học trực tuyến bị “nghẽn, rớt” do đâu?

Học trực tuyến bị “nghẽn, rớt” do đâu?
Nhà mạng khẳng định đảm bảo đường truyền và ưu tiên định tuyến cho ứng dụng học trực tuyến. Tuy nhiên, nút thắt cổ chai vẫn có thể xuất hiện nếu máy chủ của ứng dụng học trực tuyến không được phân bổ đủ tài khoản.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM