Viễn thông di động vắng bóng mạng di động "ảo"

Viễn thông di động vắng bóng mạng di động "ảo"
Mạng di động ảo MVNO hầu như chưa phát triển và đây là một trong những dấu hiệu cho thấy việc duy trì, thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường di động tại Việt Nam cần tiếp tục phải cải thiện
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM