Singapore phát triển mô hình máy tính dự đoán để giảm thiểu ca nhiễm, tử vong do COVID-19

Singapore phát triển mô hình máy tính dự đoán để giảm thiểu ca nhiễm, tử vong do COVID-19
Một nhóm các nhà khoa học từ Đại học Công nghệ Nanyang Singapore NTU đã phát triển một mô hình máy tính dự đoán. Kết quả thử nghiệm trên dữ liệu dịch COVID-19 thực tế tại 4 quốc gia cho thấy mô hình này đã góp phần làm giảm tỷ lệ ca nhiễm và tử vong do COVID-19 trung bình khoảng 72.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM