Việt Nam tăng cường hợp tác với Cuba về thông tin và truyền thông

Việt Nam tăng cường hợp tác với Cuba về thông tin và truyền thông
Bộ trưởng Việt Nam và Cuba nhất trí sẽ tăng cường hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực về an toàn thông tin, bảo vệ hạ tầng thông tin trọng yếu, ứng cứu và xử lý các sự cố máy tính.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM