Xây dựng TPTM cần giải quyết tốt bài toán dữ liệu tại biên

Xây dựng TPTM cần giải quyết tốt bài toán dữ liệu tại biên
Đề giải quyết bài toán thông minh trong ngành công nghiệp 4.0 và vận hành hiệu quả thành phố thông minh TPTM hiện nay, điều cần là phải ứng dụng các công công nghệ số tối ưu và đảm bảo nhanh, an toàn trong kết nối
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM