Chuyên gia: "Dữ liệu là thách thức lớn nhất khi triển khai thẻ xanh"

Chuyên gia: "Dữ liệu là thách thức lớn nhất khi triển khai thẻ xanh"
Chuyên gia cho rằng các giải pháp công nghệ cần chuyển hướng để phù hợp với tình hình mới và dữ liệu đang là thách thức lớn nhất đối với quá trình này.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM