Trọng tâm chiến lược là tận dụng thời gian này để đẩy nhanh chuyển đổi số

Trọng tâm chiến lược là tận dụng thời gian này để đẩy nhanh chuyển đổi số
Đẩy nhanh chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng để tạo động lực mới cho tăng trưởng và phục hồi kinh tế.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM