Khuyến nghị chuyển đổi số - xanh đưa doanh nghiệp trở lại mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19

Khuyến nghị chuyển đổi số - xanh đưa doanh nghiệp trở lại mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19
Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã gây ra sự gián đoạn lớn và có khả năng ảnh hưởng lâu dài đến các nền kinh tế trên thế giới. Các quốc gia cũng đã phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ trước những thách thức chưa từng có mà các doanh nghiệp DN phải đối mặt thông qua một loạt các biện pháp kích thích và hỗ trợ.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM