Một vài ý kiến đóng góp cho chương trình chuyển đổi số TP. HCM

Một vài ý kiến đóng góp cho chương trình chuyển đổi số TP. HCM
Năm 2020 là năm bản lề của Chương trình chuyển đổi số CĐS quốc gia, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cả nước.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM