TikTok phiên bản Trung Quốc giới hạn với người dùng dưới 14 tuổi

TikTok phiên bản Trung Quốc giới hạn với người dùng dưới 14 tuổi
Biện pháp bảo vệ những người trẻ tuổi này được coi là biện pháp nghiêm ngặt nhất trong lịch sử của nền tảng.
Thành viên Xem nội dung, Không quảng cáo Xem bài gốc Đăng nhập

BÌNH LUẬN

BẠN ĐÃ XEM